Kajakudvalget

Kajakaktiviteterne i DSR ledes af Kajakudvalget. Udvalget står i spidsen for instruktion af nye pingviner, uddannelse af kajakinstruktører, indkøb og vedligeholdelse af kajakker, løbstilmelding og -koordinering, kajakture og andre sociale arrangementer.

Kajakudvalget består pt. af 6 medlemmer, der repræsenterer alle kajakinteresser, både polo-, motions-, tur- og kaproning. Udvalgsformanden (kajakrochefen) vælges af klubbens ordinære generalforsamling og er medlem af DSRs bestyrelse. Kajakudvalget mødes som hovedregel én gang om måneden.

Kajakudvalget

Aksel Thiele
Lars Fomsgaard (formand)
Mikkel Hall
Trine Lund
Emil Christiansen

De fleste af os kommer ofte i klubben, og vi er altid parate til at svare på spørgsmål eller lytte til ideer og kommentarer om kajakker i DSR. Du er også velkommen til at skrive til kajak@danskestudentersroklub.dk

Comments are closed